Hjem / Betalingsvilkår
Ledpro Bedrift by Norlux AS

Betalingsvilkår

Ved ethvert kjøp av varer fra Norlux AS aksepterer kunden følgende betingelser:

Alminnelige betalingsbetingelser

Alle bestillinger, bekreftede og ubekreftede, effektueres til de på leveringsdagens gjeldende priser. Norlux AS forbeholder seg retten til å endre priser, konstruksjoner, dimensjoner og betegnelser.

Er det inngått særskilt avtale om pris skal likevel Norlux AS alltid kunne justere priser forholdsmessig som følge av endrede valutakurser.

For alle ordrer mindre enn kr. 1.500,- netto fakturert, belastes et håndteringsgebyr på kr. 100,-.

Kunder oppfordres til å samtykke til faktura per e-post. Registrering av e-postadresse og samtykke sendes til post@norlux.com.  Ved papirfaktura belastes et gebyr på kr. 45 pr. faktura.

Gitt at kreditt er innvilget av Norlux AS og annet ikke er avtalt skriftlig forfaller kjøpesummen til betaling 15 dager etter fakturering.

Norlux AS forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling eller bankgaranti.

Ved betaling etter forfall belastes renter med 12 % p.a.

Miljøavgift

Norlux AS er medlem av Norsirk AS som forestår innsamling av EE-avfall, og alle varer belastes med miljøavgift i henhold til de til en hver tid gjeldene satser på elektriske artikler. Avgiften fremkommer som egen linje i fakturaen og er mva. pliktig. For kunden betyr dette at lyskilder og armaturer kan leveres vederlagsfritt på en av oppsamling splassene Norsirk AS har etablert i Norge. Kontakt oss for informasjon om din nærmeste oppsamlingsplass eller se norsirk.no

Særlige betingelser ved kjøp av lyskilder

For andre lyskilder, unntatt lysrør, enn LED lyskilder beregnes det et tillegg på 10% ved kjøp av antall mindre enn kartongantall.

Lysrør selges kun i kartongantall.

Det beregnes en fast frakt på kr 190,- per ordreI tillegg kommer transportforsikring på 0,5 % av netto fakturert beløp.

Salgspant

Norlux AS har salgspant i enhver levert vare inntil kjøpesummen med tillegg av omkostninger er betalt i sin helhet, jf. panteloven §§ 3‑14 til 3-22.

Verneting

Tvister som måtte oppstå i forbindelse med kjøp omfattet av disse betingelsene skal søkes løst i minnelighet, og ellers behandles etter norsk rett og ved Tønsberg tingrett som avtalt verneting.

Kontaktinformasjon

Ved ytterligere spørsmål vedrørende våre betalingsbetingelser, vennligst kontakt Ledpro by Norlux AS på telefon +47 97 11 18 18 eller på e-post post@ledprobedrift.no.

Våre åpningstider en mandag – fredag kl. 08:00 – 16:00.

Handlekurv