Frakt- og leveringsbetingelser

Frakt

For alle leveranser, unntatt når varene hentes i vårt lager, beregnes et frakttillegg av netto fakturert beløp:

Sone 1 – Østlandet – 3 %Sone 2 – Sørlandet – 3,5 %
Sone 3 – Vestlandet – 4 %Sone 4 – Trøndelag – 4 %
Sone 5 – Nord Norge – 6 %Sone 6 –  Svalbard  – 9 %

Ordningen er basert på NELFO’s gjeldende satser med 0-punkt i Oslo. Ved eventuelle ekspressforsendelser skal frakttillegg avtales særskilt. I tillegg beregner vi 0,5 % i transportforsikring. Disse to tilleggene fremkommer som et eget beløp på faktura.

Ved salg av varer til kunder utenfor Norges grenser vil det med mindre annet er avtalt bli belastet reell fraktkostnad.

Levering

Norlux AS har intet ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes force majeur. Forsinkelser av slike årsaker gir ikke kjøperen rett til å trekke sine bestillinger tilbake, oppheve leveringsavtaler og kontrakter eller stille erstatningskrav av noen art.

I alle andre tilfeller er Norlux AS sitt erstatningsansvar som følge av forsinkelse begrenset til 10 % av kjøpesum eks. mva.

Retur

Norlux AS forbeholder seg retten til ikke å akseptere returer. Spesialutførelser/ikke ordinære lagervarer kan ikke returneres.

Retur av varer skal avtales skriftlig og må skje innen 60 dager fra levering.

Ved retur uten skriftlig avtale kan Norlux AS velge å fastholde kjøpet eller ta varen i retur mot et returgebyr på 20 % av fakturert beløp, dog ikke lavere enn Kr. 1.000,- eks. mva. Returskjema skal være godkjent før innsendelse av eventuell retur.

Retur må i alle tilfeller skje i original emballasje med vedlagt og utfylt returskjema merket med pakkseddel eller fakturanummer. Retur skjer for kundens regning og risiko så fremt ikke annet er avtalt. Eventuelle mangler eller feil med returnerte varer blir belastet kunden.

I tilfelle returen skyldes feil fra Norlux AS sin side vil det ikke bli belastet returgebyr.

Ønsker du å returnere en vare skal du benytte vårt skjema for retur. Trykk her for å gå til returskjema.

Garantibestemmelser

Norlux AS innrømmer fem (5) års garanti på elektroniske komponenter og LED-drivere i egne produkter.

Eventuelle feil eller klager må rettes skriftlig til Norlux AS så fort som praktisk mulig etter at feilen er, eller burde ha vært oppdaget, og uansett ikke senere enn tre (3) arbeidsdager.

Din handlekurv