Hjem / Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Ledpro Bedrift by Norlux (Selger)
en avdeling i Norlux AS

Kontaktadresse: Borgeskogen 32, 3160 Stokke
E-post: post@ledpro.no
Telefonnummer: +47 97 11 1818
Oranisasjonsnummer: NO 9963 11 6217 MVA

Salg og markedsføring

Etter paragraf 21 i Forskrift om elektrisk utstyr er vi pliktig til å informere om at installasjonsmateriell i fast elektrisk anlegg utelukkende skal installeres av en autorisert installasjonsvirksomhet. Unntakene er elektrisk materiell som forbruker lovlig kan installere selv, samt elektrisk materiell ment for bruk i faste teleinstallasjoner.

Spesielle fagkvalifikasjoner ved kjøp av elektrisk materiell hos Ledpro er ikke påkrevd. Samtlige av våre produkter tilfredsstiller alle krav til sikkerhet, forutsatt at bruk, vedlikehold og plassering følger anvisningene fra produsenten.

Alt installasjonsarbeid må være utført av en autorisert installasjonsvirksomhet, i henhold til veiledning og med hensyn til forholdsregler og begrensninger, dersom garantier skal være gjeldende.

Priser og produktbeskrivelser

Kampanjer og tilbud som viser førpris er beregnet fra produktenes ordinærpris på gjeldende tidspunkt. Dette gjelder uavhengig av om disse vises i form av prosent eller rabatt i kroner.

Manuell eller automatisk bruk av kampanjekoder kan oppheve andre kampanjer og tilbud, det kan heller ikke benyttes mer enn en kampanjekode per bestilling eller kjøp. Produkter som ikke er en del av kampanjer, eller som ikke rabatteres, vil være merket med «nettopris».

Prisene oppgitt i nettbutikken for bedriftskunder er ekskludert merverdiavgift. Den totale kjøpskostnaden, med spesifisering av hvert enkelt element, skal oppgis i bestillingsløsningen. Dette inkluderer avgifter som mva. og toll samt leveringskostnader som porto, frakt, emballasje og fakturagebyr.

Alle produktene på vår hjemmeside vises med de priser og betingelser som er gjeldende til enhver tid.  Det kan derfor forekomme at priser oppgitt i kampanjer og tilbud ikke stemmer overens med de som er oppgitt i annonser og lenker. I slike tilfeller skyldes det som oftest at tidligere publisert kampanje eller tilbud ikke lenger gjelder, noe som ikke nødvendigvis fremgår gjennom for eksempel deling i sosiale medier. Tidsforsinkelse på annonsørers oppdatering av priser og betingelser vil også kunne gi slikt avvik. Prisene oppgitt på vår hjemmeside vil i enkelte tilfeller også kunne variere fra priser oppgitt av vårt ordrekontor.

Ved kjøp av pakker, det vil si produkter bestående av to – eller flere produkter som selges separat kan vi oppgi hva du sparer sammenlignet med å kjøpe disse produktene hver for seg. Summen beregnes ut fra gjeldende pris ved separat kjøp av produktene. Vær oppmerksom på at beskrivelsen «komplett» eller «komplette» i pakkeløsningen ikke er dekkende under alle forhold eller i alle installasjoner.

Vi tar forbehold om feil i pris og produktbeskrivelse, samt at enkelte produkter kan vises i annen farge eller utførelse og således avvike fra bildet. Vær også oppmerksom på at produktene kan være avbildet i et miljø hvor ikke alle elementene medfølger.

Levering

Ledpro fraskriver seg alle erstatningskrav knyttet til direkte og indirekte økonomiske tap som følge av forsinket – eller feil leveranse. Dette gjelder uavhengig av leveringsmetode, også der kunden ønsker å hente selv. Transportørens dekningsområde gjelder fra nærmeste lokasjon varen er bestilt og fram til leveringsadressen. All levering på adresse er betinget av dette, med eller uten leveringsgaranti.

Ledpro er ikke ansvarlig for innhold på nettsider som drives av tredjepart, og kan derfor ikke stilles til ansvar for alle lenker fra disse.

Garantier og erstatningsansvar

Ikke under noen omstendigheter skal Ledpro være ansvarlig for personskader, uavhengig av skadens karakter. Unntakene er der hvor skadene skyldes grov uaktsomhet eller tilsiktet vanskjøtsel.  Feil eller unøyaktigheter i informasjonen kan forekomme, selv om den må antas å være riktig.

Angrefrist

Angrerettloven gir deg 14 dagers angrefrist fra den dagen du har mottatt vare, og dersom du ikke vil beholde varen plikter du å gi beskjed innen fristens utløp. Det skal brukes returskjema som finnes på vår nettside, og ved benyttelse av angreretten skal varen returneres ubrukt og uskadd i sin originale emballasje.  Kunden vil få refundert kjøpsprisen minus frakt/returkostnader, som forbrukeren skal stå for (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). I henhold til Angrerettloven er det ikke angrerett for spesialtilpassede produkter som er bestilt spesielt for kunden.

Dersom 14-dagersfristen har gått ut må det avtales med Ledpro før varen sendes i retur.

Retur av varer

Ved all returnering skal dette skje etter avtale med vårt ordrekontor, om så ikke er tilfelle vil varen returneres uten varsel for avsenders regning. Uten forhåndsavtale aksepteres ingen varer i retur. Kjøper må selv bære kostnader for retur.

Full kreditering eller ombytting kan kreves i de tilfeller varer innehar feil eller er feil ekspedert. Reklamasjon vedrørende dette eller transportskader vil ikke medføre erstatning dersom dette meddeles vårt ordrekontor senere enn fem dager etter varemottak. Transportøren skal opplyses om all reklamasjon ved synlige skader på gods, som også skal anmerkes i fraktbrevet.

Retur som følge av andre årsaker krediteres med 80 % innenfor 30 dager av kjøp, under betingelse av at varene returneres uskadd og uten merker i sin originale emballasje.

Fakturanummer skal opplyses ved all varereturnering.

Risikoen for varen 

I det varen er overtatt av kjøperen, i henhold til avtalen, overdras også risikoen for varen til kjøper.  Risiko for tap eller skader som skyldes egenskaper ved varen er kjøperens dersom kjøper har unnlatt å overta varen som er stilt til rådighet etter leveringstid og avtale.

Ikke mottatt / hentet ordre

Uavhentede pakker på leveringsadresse, eller mottaker som ikke er tilgjengelig ved levering av bestilling, medfører debitering av kostnadene som oppstår.

Prisgaranti – alltid lave priser!

Hos oss skal du være trygg på at du som privat forbruker alltid vil få de beste prisene. Vår prisgaranti er din garanti for et godt kjøp. Dersom du kan dokumentere at samme produkt (samme produsent og modell) selges til lavere pris et annet sted gir vi deg samme pris og refunderer prisforskjellen.

Forutsetninger for prisgarantien er at produktene er annonsert, er tilgjengelig på lager, samt mulig å skaffe til nevnte pris hos konkurrenten når handelen finner sted. For netthandel gjelder sammenligning med annen netthandel, og fysiske utsalgssteder mot andre slike innenfor samme landsdel.

Prisgarantien kan først gjøres gjeldende etter gjennomført kjøp og mottatt betaling. Bestillingsvarer omfattes ikke av garantien. Utbetalte prisgarantier vil fratrekkes ved kreditering eller utbetaling dersom angreretten benyttes og varen returneres.

Kopirett

© Kopirett Ledpro. Med forbehold om alle rettigheter. Alt innhold på Ledpro sine nettsider er underlagt lov om opphavsrett, samt andre lover om beskyttelse av intellektuell eiendom. Dette inkluderer tekst, bilder, grafikk, videofiler, lydfiler og filer med animasjon. Kopi for distribusjon eller kommersiell bruk av dette er ikke tillatt, og spesiell godkjenning er nødvendig dersom dette skal modifiseres eller publiseres på andre nettsteder. Bilder der opphavsrettighetene tilhører tredjepart kan forekomme på enkelte av Ledpros nettsteder.

Handlekurv